İşlem Yapılıyor

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA HES KODU PAYLAŞIMINA İLİŞKİN VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. ile paylaştığım HES Kodu verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni’ni (Aydınlatma Metni) okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendirildim.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, sınava giriş sırasında Aydınlatma Metni’nde yer alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında HES Kodunun işlenmesine ilişkin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen Genel İlkeler’e ve 5’inci maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları hükümlerine uygun olarak, HES kodumun Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmesine, bu verilerimin gerektiğinde işlenmek üzere kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle açıkça rıza veriyorum.